Parmant Scholen.
Jij maakt morgen mooi!

Jij maakt morgen mooi! Dat is ons motto, waarmee wij als Parmant Scholen de wereld tegemoet treden. Het illustreert de basis van ons beleid, ons onderwijs en onze cultuur. Maar het is tegelijkertijd veel meer dan dat. Het is bovenal onze belofte aan onze leerlingen, docenten en medewerkers. Een belofte die zijn basis vindt in onze missie en doelstellingen. Waarbij het streven is om onze leerling te inspireren tot keuzes die gaan leiden tot een positieve bijdrage aan de maatschappij van nu en de toekomst. Wij noemen zo iemand een ‘goed mens’.
 

Parmant Scholen biedt daartoe een klimaat waarin uw kind zich veilig en geaccepteerd voelt en met plezier leert. En zichzelf mag zijn. Wij geven onze leerlingen niet alleen kennis mee om hun diploma te behalen, maar ook om hun horizon te verbreden. Met veel plezier bieden we ze alle kansen om zelf hun drijfveren te onderzoeken en talenten te ontwikkelen. Waarmee ze hun dromen waar kunnen maken en zullen ervaren dat ze ertoe doen in de maatschappij. Dat doen ze op onze scholen vooral samen met leeftijdsgenoten. En met de deskundige en liefdevolle ondersteuning van onze zeer betrokken docenten. Die trots zijn op hun vak en onze organisatie, openstaan voor nieuwe ideeën, diversiteit omarmen en elk kind bij ons de aandacht geven die het verdient.

 

Om dat te bereiken biedt Parmant Scholen passend, kleurrijk en actueel onderwijs in een veilige en inclusieve omgeving, waarvandaan onze leerlingen op hun eigen niveau de wereld gaan ontmoeten, ontdekken en verkennen.

 

Parmant Scholen, de school van morgen

Parmant Scholen is een scholengroep met zes scholen. Wij onderscheiden ons door de kracht van onze hechte samenwerking. Onze scholen hebben elk hun eigen karakter, identiteit en doelgroep, maar we vinden elkaar in ons sterk besef van wat we samen delen: een gezamenlijke cultuur en koers en onze verantwoordelijkheid voor het scheppen van een goed pedagogisch en kansrijk klimaat voor elke leerling. De intensieve samenwerking staat garant voor een versterking van de kwaliteit van ons onderwijs en biedt onze leerlingen, docenten en medewerkers bijzondere mogelijkheden. Zo werken de docenten van onze scholen onder meer samen op het gebied van leerlingondersteuning, leesbevordering, digitaal onderwijs en digitale geletterdheid. Een ander voorbeeld is dat onze leerlingen gemakkelijk doorstromen naar een ander onderwijsniveau met een warme overdracht, omdat docenten hen en ook elkaar goed kennen en de lijnen kort zijn. Op Parmant Scholen vindt uw kind een passende plek, van praktijkonderwijs tot en met vwo:

  • Aloysius De Roosten. ‘Inspiratie voor dromen’. Een kleinschalige, inspirerende vmbo-t school met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t.
  • Antoon Schellenscollege. 'Op eigen wijze stevig in je schoenen staan’. Een gewone en toch bijzondere vmbo-onderbouw school die zijn leerlingen voorbereidt op de leerwegen pro/b/k/g/t.
  • Helder havo/vwo. 'Wij zijn druk bezig met rust’. Een kleinschalige havo- en vwo-school voor leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D en/of een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte.
  • Praktijkschool Eindhoven. ‘Werken aan mogelijkheden’. Een eigentijdse, praktijkgerichte school voor praktijkonderwijs en vmbo-pro.
  • Sint-Joriscollege. ‘Ontdek jezelf en de wereld’. Een bruisende scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (met wetenschapschapsoriëntatie) en de mogelijkheid voor een sportklas of kunstklas.
  • Vakcollege Eindhoven. ‘Onderneem het met je handen’. Een innovatieve kleine, praktijkgerichte vmbo-school voor vakmensen, met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
     
Onze specialistische kennis en ervaring

Zo hebben we bij Parmant Scholen bijvoorbeeld veel specialistische kennis en ervaring in eigen huis rondom autisme, A(D)HD en basisondersteuning, afgestemd op de individuele behoefte van elke leerling. Ook leerlingen die topsport bedrijven vinden al meer dan 25 jaar een plek op onze scholen. Parmant Scholen maakt namelijk deel uit van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT) en is daarmee een officiële Topsport Talentschool. Het kansrijke en diverse karakter van Parmant Scholen uit zich ook in het feit dat al onze scholen een Academische Opleidingsschool zijn. Maar ook in onze intensieve samenwerkingen, waaronder met de bibliotheek Eindhoven, het MKB in de regio Eindhoven en Brainport. Zodat onze leerlingen na het behalen van hun diploma bij Parmant Scholen alle tools in handen hebben en klaar zijn voor hun volgende stap.