Privacy: bescherming van persoonsgegevens

Parmant Scholen hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en verzamelen enkel gegevens die strikt noodzakelijk zijn. 

Privacymaatregelen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen in een privacyreglement voor gegevensverwerking van leerlingen. Het reglement vloeit voort uit de statuten van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en is voor inzage beschikbaar.

Bij inschrijving tekenen ouder(s)/verzorger(s) een verklaring verwerking gegevens leerlingen. Dit formulier is bedoeld om toestemming te vragen voor de verwerking van leerlinggegevens. De verklaring geldt voor de gehele schoolloopbaan. Conform de AVG mogen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 16 jaar of ouder te allen tijde hun voorkeuren aanpassen. Parmant Scholen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig en neemt de wettelijke bewaartermijnen in acht.

OMO beschikt over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (fg@omo.nl).Het aanspreekpunt binnen Parmant Scholen is Esther Le Large (e.lelarge@parmantscholen.nl).