Mooimakers in beeldTrots op ons Koersplan 2024 - 2025
"When you eat together, you stick together”
Julia van Aloysius De Roosten wint hoodie-ontwerpwedstrijd
Leerlingen Vakcollege Eindhoven verzorgen lunch voor buurtbewoners
Leerlingen Aloysius De Roosten en Praktijkschool Eindhoven bezoeken TechFunDay
Marcel Balkestein geeft inspiratiesessie stressreductie aan Helder-leerlingen
Met elkaar en voor elkaar met Pact Woensel Zuid
Derde plaats regionale laswedstrijd voor leerlingen Vakcollege Eindhoven
Terugblik beroepenavond Vakcollege Eindhoven
Versnelde Entree-opleiding en eerder aan het werk? Deze Praktijkschoolleerlingen deden het!
Brainportvideo met bijdrage leerlingen en hybride docent Helder havo/vwo
Bliksemstage leerlingen Antoon Schellenscollege
Parmant Scholen als leer- en leefgemeenschap en het belang van internationalisering
Trots op onze geslaagde leerlingen 2021 - 2022
Leerlingen Aloysius De Roosten herdenken oorlogsslachtoffers Philips met eigen voordracht
Leerling Djörn (13) van Aloysius De Roosten wint Brabantse worstenbroodjeswedstrijd thuisbakkers
16+ en anderstalig? Praktijkschool Eindhoven en ISK over het belang van hun samenwerking (video)
Auditcommissie vol lof over Topsport Talentschool: licentie weer met drie jaar verlengd
Pensionado's Antoon Schellenscollege weer terug voor de klas in jubileumjaar
De kracht van leerlingbesprekingen podcast met Janneke Sleenhof
Hart voor diversiteit en inclusie door bewustwording en cultuursensitiviteit
Project 'Pak de VIBE' daagt jongeren uit zich in te zetten voor hun buurt, vereniging of Brainport
Jorisleerlingen over het boek 'Amalia' van Claudia de Breij in Hart van Nederland
Vaktijdschrift Kader (AVS) over leesonderwijs - met een bijdrage van Corinne Sebregts (rector)
Praktijkschool Eindhoven helpt andere onderwijsinstellingen met minder makkelijk lerende leerlingen
Eindelijk erkenning: officieel diploma voor leerlingen Praktijkschool Eindhoven
De MR Parmant Scholen denkt mee over meer maatwerk voor leerlingen - interview in infoMR
Eindexamenkandidaat Aloysius De Roosten droomt tijdens leren even weg bij Nadal
Voorzitter College voor Toetsen en Examens geeft startschot centrale examens Sint-Joriscollege
Parmant Scholen en Bibliotheek Eindhoven werken aan vergroten leesvaardigheid