Veiligheid en integriteit

Parmant Scholen staat voor een veilige leer- en werkomgeving: voor leerlingen en voor medewerkers. Iedereen moet zich bij ons veilig en prettig kunnen voelen! In je doen en laten, in het geven en ontvangen van feedback, in het kunnen én mogen zijn wie je bent! Ongewenste omgangsvormen in welke vorm dan ook, staan wij niet toe. Wij voeren dan ook actief beleid om de fysieke en sociale veiligheid in onze organisatie te borgen. Hoe wij dit doen, staat beschreven in onze integriteitscode en in diverse protocollen en reglementen. Deze zijn na te lezen in de schoolwiki van de schoolwebsites.

Vertrouwenspersoon

Verder heeft ieder school een anti-pestcoördinator en kunnen leerlingen voor een vertrouwensgesprek of het vertrouwelijk melden van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en bedreiging terecht bij de vertrouwenspersoon leerlingen op hun school.

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook terecht bij de  interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit van Parmant Scholen, Maaike van der Graaf. Voor contact of het maken van een vertrouwelijke afspraak kunt u haar mailen op vertrouwenspersoon@parmantscholen.nl 

Heeft u een klacht?

Ouders en leerlingen kunnen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan door personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt pas behandeld als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Klik hier voor de actuele contactgegevens van de klachtencommissie.