Veiligheid en integriteit

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich prettig voelen op school. Wij staan dan ook voor een veilige leer- en werkomgeving: voor leerlingen en voor medewerkers. Elke vorm van fysieke en mentale agressie, pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie, integriteitschending of ander ongewenst gedrag, wordt door ons niet toegestaan. Wij voeren dan ook actief beleid om de fysieke en sociale veiligheid te borgen. Hoe wij dit doen, staat beschreven in onze integriteitscode en in diverse protocollen en reglementen. Deze zijn te vinden op de schoolwebsites in de schoolwiki.

Vertrouwenspersoon

Verder heeft ieder school een anti-pestcoördinator en kunnen leerlingen voor een vertrouwensgesprek of het vertrouwelijk melden van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, bedreiging, terecht bij de vertrouwenspersoon leerlingen op hun school.

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook terecht bij de  interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit van Parmant Scholen, Maaike van der Graaf. Voor contact of het maken van een vertrouwelijke afspraak kunt u haar mailen op vertrouwenspersoon@parmantscholen.nl 

Heeft u een klacht?

Ouders en leerlingen kunnen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan door personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt pas behandeld als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Klik hier voor de actuele contactgegevens van de klachtencommissie.