Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 


Parmant Scholen is onderdeel van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO, dhr. J. Kusters.

OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant en bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De doelstelling van de scholen is leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij te bieden. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit.

Wilt u meer weten over de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, bekijk dan hun website. U vindt hier ook het jaarverslag, klachtenregeling, integriteitscode en het strategische beleidsplan: Koers 2030.

Raad van Advies Samenwerkende OMO-scholen (SOSE)

De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid over het onderwijsproces. De raad fungeert als klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen.
Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. De leden van de raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense samenleving of in de omgeving hiervan.