De organisatie

Parmant Scholen wordt geleid door een directieteam. Onze zes scholen staan continu in contact met elkaar en werken nauw samen om voor onze leerlingen een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te realiseren.

Ons directieteam bestaat uit: 
Corinne Sebregts
rector
Parmant Scholen
Ingrid van Eijndhoven
directeur Onderwijs
Parmant Scholen
Marcel Roelofsen
directeur Bedrijfsvoering
Parmant Scholen
Ellen van den Heuvel
directeur
Aloysius De Roosten en Vakcollege Eindhoven
Hans van de Sande
directeur
Antoon Schellenscollege en Praktijkschool Eindhoven
Raymon van den Berg
directeur
Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo

Medezeggenschapsraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers meepraten, adviseren en meebeslissen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met Parmant Scholen. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR) van Parmant Scholen.
Wilt u in contact komen met de MR? Stuur dan uw vraag naar MR@parmantscholen.nl