Jaarverslag 2022

Jij maakt morgen mooi!
Dat is wat bij Parmant Scholen centraal staat. In onze visie, ons onderwijs en onze cultuur. Het is tegelijkertijd onze belofte en een doel voor onze leerlingen en medewerkers. Parmant Scholen is een onderwijsorganisatie met zes samenwerkende scholen, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Onze scholen onderscheiden zich elk in hun eigenheid en doelgroep, maar delen een sterk besef van onze gezamenlijke cultuur en koers. En daar zijn we trots op.

Ieder dag opnieuw zetten teams van professionele en betrokken collega’s zich in om samen te zorgen voor zo goed mogelijk passend, kleurrijk en actueel onderwijs in een veilig, inclusief en kansrijk klimaat voor elke leerling. Die leerlingen zichzelf laten zijn en stimuleren op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf te halen. 

Hen inspireren tot keuzes waarmee onze leerlingen een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren, nu en in de toekomst. Waarmee ze hun dromen waar kunnen maken en zullen ervaren dat ze ertoe doen. Waarmee ze uitgroeien tot een ‘goed mens’. ‘Jij maakt morgen mooi!’ is dan ook een afgeleide van de OMO-vierslag ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen’. 

Thema kansenverbetering
Om deze belofte te kunnen blijven waarmaken, zijn wij als organisatie continu in ontwikkeling en op zoek naar kansen en mogelijkheden: door te anticiperen op wat de maatschappij en omgeving van ons vraagt en door in te spelen op de behoefte van het onderwijs, van onze leerlingen, van onze medewerkers en van de organisatie. 

Dat vergt visie op hoe wij ons onderwijs en de organisatie toekomstgericht vormgeven, (zelf)reflectie, evaluatie, persoonlijk leiderschap, ruimte voor professionele ontwikkeling, aandacht voor ‘vitaliteit en duurzaamheid’, ‘diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid’, ‘fysieke en sociale veiligheid’. Vanuit die visie zetten we ons in om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en bevoegde docenten aan te trekken. We werken met het oog op kansenverbetering  aan  de besteding van de NPO-gelden van het Nationaal Programma Onderwijs zodat we duurzame resultaten realiseren met de ondersteuning van het welbevinden en de optimalisatie van leerprestaties van leerlingen.. 

Inleiding
Het kalenderjaar 2022 is een jaar met veel ontwikkelingen en veranderingen die in het teken staan van kansenverbetering. Gebeurtenissen in de wereld en onze maatschappij blijken van invloed te zijn op de werksfeer in het onderwijs. De eerste maanden van 2022 waren er in het onderwijs maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, waardoor de lessen niet of op aangepaste wijze werden gegeven. Pas in het voorjaar werden de maatregelen opgeheven en werd het dagelijks leven en leren in de scholen weer zoals vanouds vormgegeven. 

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne veroorzaakte in dezelfde periode onrust. Naast zorgen om het welzijn van de Oekraïense bevolking werd het onderwijs geconfronteerd met opvang en onderwijs aan vluchtelingen, maar ook met stijgende energieprijzen. In 2022 werd duidelijk dat de kosten voor het levensonderhoud in brede zin stegen en dat daardoor aan armoede gerelateerde problematiek de scholen binnenkwam. Daarbij hebben we gedurende het afgelopen kalenderjaar op veel fronten gemerkt dat de twee ‘corona-jaren’ impact hebben gehad op de ontwikkelingen in de organisatie, de docenten, de onderwijsresultaten en het welbevinden van de leerlingen. 

Ons volledige jaarverslag 2022 leest u hier. 

Het OMO-jaarverslag 2022 is in onderstaande afbeelding samengevat.