Jaarverslag 2023

Jij maakt morgen mooi!

Dat is wat bij Parmant Scholen centraal staat. In onze visie, ons onderwijs en onze cultuur. Het is tegelijkertijd onze belofte en een doel voor onze leerlingen en medewerkers. Parmant Scholen is een onderwijsorganisatie die bestaat uit zes samenwerkende scholen, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Onze scholen onderscheiden zich elk in hun eigenheid en doelgroep, maar delen een sterk besef van onze gezamenlijke cultuur en koers. En daar zijn we trots op.

Ieder dag opnieuw zetten teams van professionele en betrokken collega’s zich in om samen te zorgen voor zo goed mogelijk passend, kleurrijk en actueel onderwijs in een veilig, inclusief en kansrijk klimaat voor elke leerling. Die leerlingen zichzelf laten zijn en stimuleren op hun eigen niveau het maximale uit zichzelf te halen.

Hen inspireren tot keuzes waarmee onze leerlingen een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren, nu en in de toekomst. Waarmee ze hun dromen waar kunnen maken en zullen ervaren dat ze ertoe doen. Waarmee ze uitgroeien tot een ‘goed mens’. ‘Jij maakt morgen mooi!’ is dan ook een afgeleide van de OMO-vierslag ‘goed onderwijs, goed mens, goed leven, goed handelen’.

Voorwoord

Het jaarverslag van Parmant Scholen voor 2023 geeft inzicht in wat we het afgelopen schooljaar 2022-2023 hebben gedaan om ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren.

We hebben nagedacht over hoe ons onderwijs er in de toekomst uit moet zien, zodat we onze leerlingen goed kunnen voorbereiden op wat komen gaat. We hebben onze plannen en doelstellingen beschreven in ons koersplan 2024 -2028 met de vijf speerpunten: innoverend vermogen, eigentijds onderwijs, vitaliteit en werkgeluk, samenwerken en leefgemeenschap. Het koersplan sluit aan op het in ontwikkeling zijnde Koers 2030 van OMO.

We hebben hard gewerkt om de werkdruk van onze medewerkers te verlagen en ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen op hun werk. We willen werkdruk omzetten in werkgeluk door te investeren in hun vitaliteit. Ook hebben we investeringen gedaan met de beschikbare middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs om ons onderwijs te verbeteren en nieuwe ideeën te introduceren. Verder hebben we gekeken naar hoe onze organisatie werkt, waarin we kunnen verbeteren en (door)ontwikkelen.
Dit jaarverslag laat zien wat we hebben bereikt, wat onze uitdagingen waren en wat onze plannen zijn voor de toekomst.

Ons volledige jaarverslag 2023 leest u hier.