Jij maakt morgen mooi!

Werken bij Parmant Scholen

Jij maakt morgen mooi! Jij biedt onze leerlingen de kans het beste uit zichzelf te halen, op weg naar een actieve toekomst in een maatschappij waar zij ertoe zullen doen. Dat doen we bij Parmant Scholen door met onze zes scholen samen te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs in een kansrijk en veilig leer-, leef-, en werkklimaat.

Wij zijn trots
We zijn trots op onze medewerkers, die een open en onderzoekende houding laten zien, kunnen reflecteren op hun eigen handelen gebaseerd op ons gezamenlijke morele kompas, openstaan voor nieuwe dingen en de diversiteit binnen Parmant Scholen omarmen. Die niet alleen onze leerlingen, maar ook elkaar goed kennen, ook onze collega’s van onze andere scholen. Met wie we samenwerken op allerlei gebieden, zoals leerlingondersteuning, leesbevordering, OICT (onderwijs en ICT) en inclusie. Zo is het ook mogelijk om te proeven aan elkaars onderwijs, werkwijze en cultuur. Ook flexibele inzetbaarheid binnen Parmant Scholen behoort tot de mogelijkheden. We investeren daarom graag in onze medewerkers, met onder meer coaching, begeleiding en stimuleren opleiding en ontwikkeling. Ook in onze nieuwe docenten, zodat hun start bij ons succesvol is en zij zullen floreren bij Parmant Scholen.

Eigenaar van je loopbaan
Bij Parmant Scholen is iedereen eigenaar van zijn loopbaan. Jij zet jouw professionaliteit in om ons onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren. Jij voelt je verantwoordelijk voor je vak, je werk en de school en maakt gebruik van de professionele ruimte die we jou bieden om bij te dragen aan beter onderwijs voor onze leerlingen.                                                    
                                        

Jij bent welkom bij Parmant Scholen

Werken bij Parmant Scholen


Vacatures
Vacatures bij Vakcollege Eindhoven
Vacatures
Vacatures bij Praktijkschool Eindhoven
Vacatures
Vacatures bij het Antoon Schellenscollege
Werken bij Parmant Scholen
Jij maakt morgen mooi!