Sint-Joriscollege
Ontdek jezelf en de wereld

Heeft uw kind op de basisschool een advies vwo, havo of mavo gekregen? Dan heten wij het van harte welkom bij ons op het Sint-Joriscollege, ofwel ’t Joris! Het is onze ambitie om onze leerlingen te ondersteunen hun ambities waar te maken. Hun talenten en interesses in de volle breedte te laten ontdekken. Op hun eigen niveau. Met veel plezier begeleiden we ze en bieden hen datgene wat ze nodig hebben om dat te realiseren. We zorgen dat leerlingen kansen zien, krijgen en waarmaken. Zodat onze leerlingen met de best mogelijke basis bij het verlaten van onze school zelfbewust zijn en zijn toegerust voor het nemen van vervolgstappen die bij hen passen. En ze hun ontwikkelde kennis en vaardigheden effectief in kunnen voor een zinvolle plek in de maatschappij. Zinvol voor henzelf en voor anderen.