Parmant Scholen als leer- en leefgemeenschap en het belang van internationalisering

Wat betekent Internationalisering voor Parmant Scholen?

"Parmant Scholen wil een inclusieve scholengroep zijn, die past in een samenleving waarin ieder individu gelijke kansen heeft om actief mee te doen. Ons onderwijs is gebaseerd op de kernwaarden kansrijk, bijdragend en diversiteit en inclusie. Inclusief betekent voor ons, dat we iedere leerling en medewerker zien als iemand met talent, sterke kanten én “beperkingen”. 

Internationalisering raakt etniciteit, culturele diversiteit, religieuze diversiteit en burgerschap. We willen dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, zodat ze weten wat hun talenten, drijfveren en ontwikkelpunten zijn.

We streven ernaar dat leerlingen bewust keuzes maken door naar de wereld om hen heen te kijken, te beoordelen wat zij waarnemen om vervolgens hun gedrag en handelen te bepalen. Daardoor kunnen zij voor zichzelf en anderen kansen creëren, aanvaarden en waarderen zij verschillen tussen mensen en dragen zij bij aan het geluk van henzelf en anderen".

Ingrid van Eijndhoven, directeur Onderwijs Parmant Scholen, over 'Internationalisering in het onderwijs' in het interview aan Brainport Eindhoven, september 2022