De kracht van leerlingbesprekingen podcast met Janneke Sleenhof

Janneke Sleenhof, Docent Nederlands Sint-Joriscollege, doet onderzoek naar overgangsvergaderingen. 
Het onderzoek heeft als doel objectievere besluitvorming in overgangsvergaderingen. Hoe neem je dus gezamenlijk een goed onderbouwd besluit over leerlingen? Janneke is nu in de laatste fase van haar onderzoek beland, waarbij zij de bevindingen die tot nu toe naar voren zijn gekomen, vertaalt naar de praktijk. Zij heeft een cursus ontwikkeld voor docenten en teamleiders, waarbij zij leren waar ze op moeten letten om samen een zo objectief mogelijk besluit te nemen over leerlingen. Dankzij de waardevolle input van collega’s staat er aan het einde van het schooljaar, als het goed is, een complete cursus voor docenten en teamleiders.

In dat kader heeft zij ook een podcast op mogen nemen met het bedrijf B&T, in opdracht van het ministerie van OCW. Deze podcast is onderdeel van een reeks van zes afleveringen over onderwijskwaliteit, maakt deel uit van het project Leren Verbeteren en is vooral gericht op teamleiders. Janneke heeft bijgedragen aan de laatste aflevering waarbij leerlingbesprekingen en leerlingen goed in beeld hebben, centraal stond.