De MR Parmant Scholen denkt mee over meer maatwerk voor leerlingen - interview in infoMR