Parmant Scholen in beeldDe kracht van leerlingbesprekingen podcast met Janneke Sleenhof
Hart voor diversiteit en inclusie door bewustwording en cultuursensitiviteit
Project 'Pak de VIBE' daagt jongeren uit zich in te zetten voor hun buurt, vereniging of Brainport
Jorisleerlingen over het boek 'Amalia' van Claudia de Breij in Hart van Nederland
Vaktijdschrift Kader (AVS) over leesonderwijs - met een bijdrage van Corinne Sebregts (rector)
Praktijkschool Eindhoven helpt andere onderwijsinstellingen met minder makkelijk lerende leerlingen
Eindelijk erkenning: officieel diploma voor leerlingen Praktijkschool Eindhoven
De MR Parmant Scholen denkt mee over meer maatwerk voor leerlingen - interview in infoMR
Eindexamenkandidaat Aloysius De Roosten droomt tijdens leren even weg bij Nadal
Voorzitter College voor Toetsen en Examens geeft startschot centrale examens Sint-Joriscollege
Parmant Scholen en Bibliotheek Eindhoven werken aan vergroten leesvaardigheid
'Geef een man een vis' over het belang van goed leren lezen - artikel Corinne Sebregts (rector)
Interview leesbevordering Parmant Scholen vaktijdschrift Remediaal
'Veerkracht van jeugd' over kansenongelijkheid en corona - opiniestuk Corinne Sebregts (rector)
Techniekbedrijven geven workshops aan tweedejaars leerlingen techniek Vakcollege Eindhoven
Leerlingen Aloysius De Roosten verrassen senioren met levensmiddelenpakket
Te gast op het ArbeidsToeleidingsCentrum van Praktijkschool Eindhoven
Docent Nederlands Sint-Joriscollege onderzoekt overgangsvergaderingen
Parmant Scholen in coronatijd
Je diploma halen op 't Joris in coronatijd, drie geslaagden in een familie
Na 45 jaar onderwijs met pensioen "Ik heb een boodschap te vertellen"