Parmant Scholen in beeldParmant Scholen en Bibliotheek Eindhoven werken aan vergroten leesvaardigheid
'Geef een man een vis' over het belang van goed leren lezen - artikel Corinne Sebregts (rector)
Interview leesbevordering Parmant Scholen vaktijdschrift Remediaal
'Veerkracht van jeugd' over kansenongelijkheid en corona - opiniestuk Corinne Sebregts (rector)
Techniekbedrijven geven workshops aan tweedejaars leerlingen techniek Vakcollege Eindhoven
Leerlingen Aloysius De Roosten verrassen senioren met levensmiddelenpakket
Te gast op het ArbeidsToeleidingsCentrum van Praktijkschool Eindhoven
Docent Nederlands Sint-Joriscollege onderzoekt overgangsvergaderingen
Parmant Scholen in coronatijd
Je diploma halen op 't Joris in coronatijd, drie geslaagden in een familie
Na 45 jaar onderwijs met pensioen "Ik heb een boodschap te vertellen"