Hart voor diversiteit en inclusie door bewustwording en cultuursensitiviteit

Diversiteit en inclusie. Hoe raakt iedereen betrokken? Hoe werken we aan bewustwording? Hoe voorkom je dat iemand 'oordeelt' vanuit eigen cultuur; cultuur die niet persé gekoppeld is aan een grens. Hoe creëer je begrip voor elkaar, hoe omarm je elkaars verschillen en hoe kan het je verrijken? Hoe zijn binnen Parmant Scholen onze kernwaarden 'kansrijk, bijdragend en diversiteit' zichtbaar? Hoe worden medewerkers en leerlingen cultureel sensitief en voelt men zich verbonden met elkaar?

Dit en nog veel meer vragen, waren voor Parmant Scholen de aanleiding om actief aan de slag te gaan met bewustwording van diversiteit en inclusie. In samenwerking met het lectoraat Waarderen en Diversiteit van Fontys Hogescholen hebben we de methodiek photovoice geïntroduceerd. Een methode waarbij unieke verhalen en ervaringen worden opgehaald en gedeeld door foto's en beelden. Een mooi doorlopend traject waar we trots op zijn!