Praktijkschool Eindhoven helpt andere onderwijsinstellingen met minder makkelijk lerende leerlingen