Interview leesbevordering Parmant Scholen vaktijdschrift Remediaal

De leden van de werkgroep Leesbeleid Parmant Scholen werden door vaktijdschrift Remediaal geïnterviewd over het leesbeleid op de zes scholen. In al onze scholen wordt gewerkt aan leesvaardigheid, maar ieder onderwijsniveau vraagt andere accenten en andere aandachtspunten. Toch kunnen we veel van elkaar leren en door de samenwerking een impuls geven aan het lezen van onze leerlingen.

Lees hier het verschenen artikel in de Remediaal editie april 2021 over leesbevordering, leesbeleving en leesmotivatie.