Docent Nederlands Sint-Joriscollege onderzoekt overgangsvergaderingen